Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei

Guvernul Instrumente structurale 2014-2020

sigla gard

Ce ne propunem

Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău, în calitate de beneficiar al finanţării pentru proiectul „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, cod SMIS 116513, anunţă organizarea în data de 31 octombrie 2017, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Buzău, Sala Filipescu, a seminarului de lansare oficială a acestui proiect.

Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi    conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 17.745.679,97 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) 14.848.249,62 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%) 2.270.908,77 lei, valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului (2%) 349.370,58 lei, valoarea neeligibilă 277.151,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, corespunzător obiectivului specific al Priorităţii de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie restaurarea, conservarea și modernizarea într-o perioadă de 48 de luni a monumentului istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local „Fostul Spital I.C. Brătianu”ca centru muzeal.

Durata de implementare a proiectului este de 48 luni, în perioada 21.08.2017-20.08.2021.

 

Investim în viitorul tău!   Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

© 2017 Centrul Muzeal I. C. Bratianu

Autentificare