Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei

Guvernul Instrumente structurale 2014-2020

sigla gard

RESTAURAREA, CONSERVAREA ŞI MODERNIZAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU NR. 40, ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII CENTRULUI MUZEAL I.C. BRĂTIANU

Finanţat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi    conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Solicitant – Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău

Obiectivul specific al proiectului îl constituie restaurarea, conservarea și modernizarea într-o perioadă de 48 de luni a monumentului istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local „Fostul Spital I.C. Brătianu”,ca centru muzeal.

  Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Valoare proiect:   17.745.679,97 lei (din care contribuţie proprie 626.521,58 lei), după cum urmează:

  • Proiectare şi execuţie lucrări – 13.253.483,01 lei
  • Dirigenţie de şantier - 74.424,00 lei
  • Dotări (sistem pentru expunere, informare şi punere în valoare a patrimoniului; sistem audio video şi mecanic aferent sălii multifuncţionale; mobilier general)- 1.026.233,00 lei
  • Informare şi publicitate - 72.916,66 lei
  • Audit financiar extern - 62.500,00 lei.

Principalele funcţiuni:

  • la parter: expoziție permanentă și temporară / spații de creație cu caracter polivalent / spații temporare de expunere / foyer și săli de conferințe, spech-uri / sală multifuncțională, pentru punerea în valoare a monumentului.
  • la etaj: spații de lectură / spații interactive polivalente, pentru punerea în valoare a monumentului.

În conformitate cu documentaţia tehnico-economică realizată până în prezent (Expertiză Tehnică, Studiu istoric, PUZ şi Documentaţie de avizare  a lucrărilor de intervenţii), principalele lucrări de construcţie au în vedere: realizarea de subfundări din beton armat sub pereţii structurali de cărămidă şi execuţia de plăci din beton armat noi pe sol şi peste subsol, cu refacerea straturilor suport; cămăşuirea suprastructurii existente; refacerea structurii acoperişului şi a învelitorii după forma originală; restaurarea/refacerea tâmplăriei; finisaje pardoseli; finisaje pereţi/tavane; reabilitare/modernizare instalaţii de termoventilaţii, sanitare şi electrice; amenajări exterioare (împrejmuire, pavimente, spaţiu verde, iluminat arhitectural).

 

Investim în viitorul tău!   Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

© 2017 Centrul Muzeal I. C. Bratianu

Autentificare